Döms för slag mot kvinnor i slöja

INRIKES

Malmö. En 56-årig man får villkorlig dom för att ha misshandlat två kvinnor utanför universitetssjukhuset i Malmö. Hovrätten slår fast, till skillnad från tingsrätten, att han slog kvinnorna för att de bar slöja.

Hovrätten höjer skadeståndet till de båda kvinnorna med 4 000 kronor per person, till 15 000 respektive 10 000 kronor. I övrigt gäller tingsrättens utslag, villkorlig dom och 75 timmars samhällstjänst.

Det var i augusti 2012 som mannen, en av grundarna till det antimuslimska nätverket Tryckfrihetssällskapet, gav sig på kvinnorna.

Rätten stödjer sig på vittnen, bland dem poliser, som berättat att 56-åringen uttalat sig nedsättande om muslimer. En inblandad polisman vittnar - med stöd av flera andra vittnen - om att mannen sagt att han inte fick röra honom på grund av att han var muslim, och uppfattade att mannen hyste ett djupt hat mot muslimer.

Därför ska straffvärdet bli högre än vad tingsrätten dömde ut, anser hovrätten. Mannen döms inte till fängelse eftersom hovrätten vägt in att han efter händelsen sagts upp från sitt arbete.

Att hovrätten nu slår fast att misshandeln var kopplad till kvinnornas religion tycker forskaren David Brax är bra.

– Det var en väldigt bra dom. Det har hänt förut att hovrätten ändrat tingsrättens beslut när det kommer till att använda straffskärpningsklausulen, säger han.

Att tingsrätten i Malmö valde att inte döma för hatbrott förvånar honom. Rätten ställde orimligt höga beviskrav, menar han.

– Det var flera konstiga saker med den domen, som att man inte skulle ta in några omständigheter runtomkring händelsen som till exempel hur han behandlat den muslimske polisen på plats, säger David Brax.

Han hoppas på att hovrättens dom kan bli vägledande framöver.

TT