Inrikes

Friskolor kritiska till särbehandling

INRIKES

Skola. Många av förslagen är bra. Men inte alla, anser Friskolornas Riksförbund som vänder sig mot kraven på ekonomiska buffertar och kommuners rätt till etableringsveto.

– I grunden är jag positiv till syftet, och har inga problem med förslagen i utredningen, att man ska pröva erfarenhet och seriositet hos dem som äger och driver skolor, säger Mikaela Valtersson, ordförande för Friskolornas Riksförbund.

Men förslagen på långsiktig finansiering innebär att kraven på friskolor kommer att se annorlunda ut än för kommunal verksamhet, enligt Valtersson.

– Om friskolor åläggs att ha stora ekonomiska buffertar för att klara demografiska nedgångar, då bör även kommunala skolor ha den bufferten, säger hon.

– Det finns en ironi i att man i debatten gått hårt åt skolor som gör vinst, och sett det som något dåligt. Nu ska man kräva en ekonomisk buffert, det vill säga en vinst.

Bland förslagen finns också att tillståndsprövningen ska vara avgiftsbelagd vilket riskerar att drabba främst små friskolor.

Men Valterssons starkaste invändning gäller den föreslagna ändringen av etableringsfriheten för fristående förskolor.

– Nu föreslås att kommunen får ge tillstånd. Man inför alltså i praktiken ett kommunalt veto för förskolor. Det kommer att minska antalet fristående kraftigt.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes