Inrikes

FP begär en ny försvarsberedning

INRIKES

Stockholm. Folkpartiet begär att regeringen kallar in försvarsberedningen på nytt. Läget har snabbt blivit betydligt allvarligare, understryker partiet, och kallar försvarsbesluten 2004 och 2009 för "misstag".

FP-ledaren Jan Björklund anser att den säkerhetspolitiska situationen förvärrats så snabbt att riksdagspartierna måste diskutera förstärkningar av försvaret på kort sikt. Han anser att försvarsberedningens rapport och bedömningar från i våras inte längre är relevant.

– Det är en relativt unik åtgärd att kalla in en utredning som avslutat sitt uppdrag. Jag tror inte att det hänt tidigare, säger Björklund.

Han pekar på den senaste utvecklingen i Ryssland och i Ukraina, samt den senaste tidens kränkningar av både svenskt luftrum och sjöterritorium som en anledning att åter sammankalla försvarsberedningen.

Folkpartiets försvarspolitiske talesperson Allan Widman säger att försvaret behöver mer pengar under denna mandatperiod för att öka marinens aktivitet tills sjöss, för att ge flygvapnet mer flygtid och för att försvaret ska kunna ha fler övningar.

Han och Björklund anser att varken pengarna Alliansen föreslog i valrörelsen eller regeringens budgetproposition räcker. Björklund tycker också att det försvarsbeslut riksdagen tog 2009 på den dåvarande Alliansregeringens förslag, var felaktigt, "sett i backspegeln".

– Vi är alla delaktiga i de försvarsbedömningar som gjorts, säger Björklund.

– Försvarsbesluten 2004 och 2009 var ett misstag.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes