FRA deltar i USA:s dataintrångsystem

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. FRA samarbetar med USA om att hacka sig in i datorer, enligt dokument från Edward Snowden.

Nu ifrågasätts om den svenska underrättelsetjänstens gemensamma operationer med andra länder är lagliga.

– Det här är precis det vi har befarat. Dels att FRA skickar iväg mängder av obearbetad rådata och dels att man ägnar sig åt aktiv signalspaning. Det måste man starkt ifrågasatta om det är i överensstämmelse med gällande lagstiftning, säger Advokatsamfundets ordförande Anne Ramberg till TT.

SVT:s Uppdrag granskning har fått ta del av uppgifter som läckts av Snowden, avhoppad anställd på USA:s underrättelsetjänst NSA.

Inför ett möte med FRA i april i år skriver NSA om "Quantum project". Quantum är ett kraftfullt system för dataintrång, där datorer kapas och information samlas in. Det framgår att NSA samarbetar med den brittiska motsvarigheten GCHQ och svenska FRA. Dataintrång kan jämföras med hur man "på den analoga tiden" tog sig in i kommunikationssystem och knäckte koder, säger Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys. Men lagen släpar efter.

– Gemensamma operationer ryms inte inom lagstiftningen. Ju närmare den relationen är desto svårare blir det att upprätthålla lagstiftningens begränsning, säger Agrell.

Begränsningen är bland annat att FRA noggrant ska gallra vilken egen information som överlämnas till andra länder.

Förra FRA-chefen Ingvar Åkesson har försäkrat riksdagens försvarsutskott att myndigheten inte bedriver dataintrång och att det i så fall skulle vara olagligt.

– Jag utgår från att FRA precis som andra myndigheter följer svensk lagstiftning. Skulle det visa sig att det finns brister, då ska det självklart påtalas och åtgärdas, säger försvarsminister Karin Enström (M).

Hon anser också att lagen är tydlig.

– Lagstiftningen är tydlig i så måtto att den tillåter samarbete med motsvarigheter i andra länder. Med vilka och i vilken omfattning det här samarbetet sker det omfattas av sekretess, säger Enström.

De läckta dokumenten visar även att FRA har tillgång till NSA:s övervakningssystem Xkeyscore, som kan beskrivas som ett Google för spioner, men Fredrik Wallin, talesperson på FRA, vill inte i kommentera vilka metoder eller verktyg som används.

– Oavsett vilka verktyg vi använder gör vi det i enlighet med lagar och regler, säger han till TT.

Mark Klamberg, doktor i folkrätt vid Uppsala universitet, ser inget stöd för dataintrång i signalspaningslagen. Möjligen kan FRA tolka en formulering om "teknisk inhämtning" i lagen om försvarsunderrättelseverksamhet som att det här är tillåtet, tror Klamberg.

– Men mitt svar blir ändå nej. Om man ska syssla med dataintrång måste lagstiftningen vara tydligare, säger han till TT.

Folkpartiets försvarspolitiske talesperson Allan Widman tycker att de nya uppgifterna kräver en närmare granskning. Både Vänsterpartiet och Miljöpartiet kommer att kräva att FRA-lagen omprövas om det blir en rödgrön regering efter valet.

– Sedan FRA-lagen genomfördes och FRA gavs så här vida befogenheter så har man använt dem till bristningsgränsen eller kanske över den. Det stärker vår övertygelse att FRA-lagen bör omprövas, säger Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt.

Båda partierna kräver också en plats i kontrollmyndigheten Siun.

– Det påverkar ju trovärdigheten att de partier som är kritiska till FRA-lagen inte får en plats, säger Sjöstedt.

TT

Publicerad: