Facket: Sipri kan komma att stängas

Stockholm. Många anställda på fredsforskningsinstitut Sipri lider av stress, sömnsvårigheter, ångest, högt blodtryck och självmordstankar, enligt ST och Saco-S. Fackförbunden har därför belagt stiftelsen med så kallade särskilda skyddsåtgärder.

– Om inte kraven efterlevs kan arbetsplatsen komma att stängas, säger Sofia Johansson, pressekreterare på ST.

Hon uppger att skyddsåtgärderna innebär krav på systematiskt arbetsmiljöarbete och att påpekade problem åtgärdas.

Enligt facken har anställda på Sipri, Stockholms internationella fredsforskningsinstitut med cirka 50 anställda på kontoret i Solna, upplevt kränkande särbehandling och att inga förbättringar setts sedan senaste arbetsmiljöundersökningen.

ST och Saco-S driver elva tvisteförhandlingar mot Sipri och fler ska lämnas in. Det lokala samverkansavtalet och kollektivavtalet har sagts upp.

Från Sipris håll vill man inte kommentera.

TT

Publisert: