Skottdag - dags att fria

Skottdagen. En extra arbetsdag - och dessutom måndag. Men den 29 februari behöver inte alls bli så trist. Gör som förr i tiden och vik en del av dagen till romantik.

Nu är det dags igen. Skottdagen - den 29 februari - infaller bara vart fjärde år, och enligt gammal borgerlig brittisk tradition från 1800-talet var det bara nu som unga kvinnor kunde ta chansen och fria med hedern i behåll.

– Man ska inte tolka det som emancipation av kvinnor direkt. Det pekar i den här världen snarare ut det aparta i att kvinnor överhuvudtaget skulle fria, det var så avlägset att man skojade om det, berättar Jonas Engman, etnolog på Nordiska museet.

Huruvida kvinnor i det dåtida strikta könsrollsamhället i någon större utsträckning faktiskt friade under skottdagen är högst oklart, betonar Engman. Däremot kan här finnas något att lära, för nu liksom då sitter förmodligen fortfarande en del kvinnor och väntar på frieri istället för att ta saken i egna händer.

TT: Dags att tänka om och passa på att flirta - kanske till och med fria till sin partner- under skottdagen?

– Ja, det tycker jag att man skulle göra. Det är väl en del av inte bara jämställdhet utan också tanken att alla har samma möjligheter och rätt att skapa sina liv.

TT

Publisert: