Stroke går att förhindra

INRIKES

Medicin. Stroke kan relativt lätt förebyggas, enligt en ny stor studie.

Forskarna har kartlagt de tio största riskfaktorerna bakom 90 procent av alla strokefall i världen. Högt blodtryck är den överlägset viktigaste faktorn.

Liksom andra faktorer är högt blodtryck relativt lätt att åtgärda. Många strokefall skulle på så vis kunna förhindras.

Högt blodtryck ligger helt eller delvis bakom 47,9 procent av alla strokefall. Därefter följer fysisk inaktivitet (35,8 procent), högt kolesterol (26,8), ohälsosam föda (23,2), fetma (18,6) och rökning (12,4). Även diabetes, högt alkoholintag och stress kan vara bidragande faktorer.

I studien, som publiceras i den medicinska tidskriften The Lancet, ingick nästan 27 000 personer från 32 länder runt jorden. Studien har letts av forskare från Kanada och Irland.

De påpekar att stroke är en av de ledande orsakerna bakom tidiga dödsfall och livsnedsättande komplikationer i de flesta länder. Den vanligaste varianten är blodpropp i hjärnan (85 procent av all stroke), följt av blödning i hjärnvävnaden (15 procent).

Forskarna räknar upp de åtgärder som kan vidtas. De nämner bland andra bättre hälsoinformation, sundare diet, samt medicinering mot högt blodtryck.

TT