Fler ska överleva hjärtstopp med app

Forskning. Fler liv kan räddas om man inom ett par minuter kan använda en hjärtstartare på personer som fått hjärtstopp.

Nu ska folk i närheten av den som drabbats av hjärtstopp kunna hitta närmaste hjärtstartare med hjälp av en app.

Sedan ett par år tillbaka har hjärt- lungräddningskunniga Stockholmare kunnat registrera sig i appen "smslivräddare" och via SOS alarm få larm i telefonen, via appen, om ett hjärtstopp inträffat i närheten. I västra Götalandsregionen håller man på att upprätta ett register och ska starta i höst.

Nu ska forskarna bakom projektet börja använda sig av ett register som visar var hjärtstartarna finns någonstans. Detta för att den som befinner sig tillräckligt nära en hjärtstartare ska kunna meddelas detta och hämta den innan de rycker ut.

Fler överlever

– Nu vill vi använda oss av de hjärtstartare som finns uppsatta lite överallt. Problemet är att de flesta inte har sinnesnärvaro nog att komma i håg var de finns när de väl händer något. De används bara i två procent av alla hjärtstopp, men när de används överlever sju av tio, i vanliga fall överlever en av tio, säger Mattias Ringh, hjärtläkare.

Studien är tänkt att genomföras i Köpenhamn, Göteborg och Stockholm med start i höst.

I Sverige finns i dag ungefär 20 000 personer registrerade som sms-livräddare, cirka 16 000 i Stockholm och 4 000 i Göteborg.

Bromsar i Skåne

2013 fattades ett beslut i region Skåne om att införa sms-livräddning även där, men än så länge har inget hänt.

– Det har varit på tapeten, men de har dragit i bromsen lite grann, säger Mattias Ringh.

En första studie som utvärderat konceptet visade att antalet patienter som fick hjärtlungräddning ökade med 30 procent. Enligt Mattias Ringh var studien dock inte tillräckligt omfattande för att visa om fler överlevde. Det hoppas man däremot kunna visa med nästa studie, med hjärtstartarna.

TT

Publisert: