Räls för bostäder i storstäder

Publicerad:
Uppdaterad:

Politik. Staten och kommuner i de tre storstadsområdena ger sig nu in i en stor byteshandel. Räls till spårvagnar, tunnelbana och pendeltåg i utbyte mot minst 100 000 nya bostäder.

De som för statens talan i den så kallade Sverigeförhandlingen är HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman. Enligt Wessberg kommer det att bli "mycket dyrt", men omfattningen på det som ska fram kan bara jämföras med när Sverige gick från fattigt till rikt och byggde stambanorna.

– Det är det största som vi har gjort på 150 år, säger Wessberg som nyligen också presenterade ett förslag till satsning på höghastighetståg.

En preliminär kalkyl från Sverigeförhandlingen listar 17 projekt på uppemot 25 miljarder i Stockholmsregionen, 6 miljarder i Göteborgsområdet och spårvägar i Malmö, Lund och Helsingborg på omkring 6 miljarder sammanlagt. Cykelsatsningar ingår i flera projekt.

Till det kommer de planer för höghastighetståg mellan de tre storstadsregionerna som presenterades för en vecka sedan. Där har summor på mellan 190 och 330 miljarder nämnts.

Måste agera

– Det finns alltid en stor kostnad också i att inte göra någonting. När man ändå måste göra det 20 år senare blir det ännu dyrare, säger HG Wessberg.

17 projekt i och runt Stockholm, Göteborg och Skåne har valts ut att förhandla vidare om. Fler kan tillkomma, en del kan falla bort under förhandlingen. Förenklat ska staten bidra med pengar till projekten mot att kommunerna längs spåren eller vägen är med och betalar samt bygger bostäder.

– Tyngst, förutom kostnaden, väger hur mycket bostadsbyggande vi får, säger Wessberg.

Ett projekt som skiljer ut sig lite är det som kallas Östlig förbindelse i Stockholm. Det är ett vägbygge som staten håller i, men som den vill ha bidrag till från kommunerna.

HG Wessberg tror att projekten, om de går i mål, kan vara färdigbyggda om 15-20 år, kring 2030-2035.

De kommuner och regioner som omfattas får nu ett första bud från Sverigeförhandlingen.

TT

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN