Mycket missnöje i många samhällsfrågor

INRIKES

Samhälle. Fler är missnöjda än nöjda med hur samhället och politiken sköter sig inom områdena lag och ordning, invandring och äldreomsorg, visar en ny Sifo-undersökning. Men inom området miljö är tvärtom fler positiva än negativa, skriver Svenska Dagbladet.

1 084 personer har fått svara på frågan "Utifrån dina åsikter och erfarenheter - hur tycker du att samhället och politiken presterar på följande områden i dag?"

När samma undersökning gjordes för ett år sedan tyckte 45 procent att lag och ordning sköttes dåligt, vilket nu ökat till 68 procent. I dag tycker också 73 procent att invandringsfrågorna sköts dåligt, en ökning från 65 procent för ett år sedan.

Nu anser 77 procent att äldreomsorgen sköts dåligt.

Däremot tycker 48 procent att miljöfrågorna sköts bra, medan 43 procent svarar att de sköts dåligt.

TT