Ångläckage i reaktor - produktion stoppas

INRIKES

Energi. Reaktor O3 i Oskarshamn stoppas tillfälligt på grund av läckage av ånga. Det interna läckaget upptäcktes redan i måndags, men var inte så omfattande utan "inom det givna gränsvärdet", skriver OKG som driver kärnkraftverket på sin hemsida.

Men efter analys fattades beslut om att läckan ska åtgärdas. Därför måste elproduktionen stoppas under preliminärt drygt ett dygn.

TT