Myndigheter stängde efter hot

INRIKES

Brott. Polisbevakningen av Migrationsverkets och Kriminalvårdsstyrelsens lokaler i Norrköping har förstärkts och personalen har skickats hem, rapporterar lokala medier.

De båda myndigheterna, som har sina huvudkontor i samma fastighet, fattade stängningsbeslutet på tisdagen, dagen efter det att ett bombhot riktats mot Migrationsverket. Polisens experter sökte igenom lokalerna utan att hitta någon farligt.

De anställda skickades hem klockan 14 på tisdagen, men polisen bedömde inte att det då förelåg något hot mot myndigheterna.

– Nej, det finns ingen överhängande fara för allmänheten, och vi har inte påträffat några misstänkt farliga föremål, säger Fredrik Kliman, presstalesperson vid polisen som dock finns kvar vid de båda verkens fastighet - ett slags "trygghetsskapande åtgärd".

TT