Lärarna ska få arbetsro

INRIKES

Utbildning. Den rödgröna regeringen har inga planer på att riva upp Alliansens tidigare skolreformer.

Och nya reformer ska inte få störa lärarnas arbetsvardag, lovar utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

Pisa-chocken för tre år sedan var som bortblåst efter att resultatet av den nya Pisamätningen presenterats. Både Fridolin och hans företrädare Jan Björklund (L) slog fast att vändningen för svensk skola är här.

"Ett styrkebesked", konstaterade utbildningsministern. "Atlantångaren håller på att vända", uppgav Björklund.

Tackade lärare

Björklund passade också på att tacka alla lärare för deras tålamod med Alliansregeringens många reformer. Det stora reformåret var 2011 med bland annat en ny skollag, nya läroplaner och ett nytt betygssystem. Samtidigt lyfter Björklund fram reformerna som en förutsättning för resultatlyftet i skolan.

– Kunskapsskolan är tillbaka, säger han.

Skoldebatten mellan de olika politiska blocken har de senaste åren varit het, men den nuvarande utbildningsministen Gustav Fridolin vill i dag inte riva upp Alliansreformer.

– Generellt sett nej, säger han.

– Det har gjorts reformer som jag tycker har varit bra och sådant som jag tycker är mindre bra. I det här läget ska vi inte rycka och riva i lärarnas förutsättningar.

Pustar ut

Fridolin anser till exempel att de nationella proven tagit mycket energi och fokus från lärarna. Men det ska nu motverkas genom att proven digitaliserar. Fridolin betonar att de nya reformer som är på gång ska stödja, inte störa lärarnas arbetsvardag.

Enligt Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand så efterfrågar många lärare ett "stopp för ogenomtänkta politiska förslag". Hon tror att många pustar ut nu och ser Pisamätningen som en bekräftelse för sitt viktiga arbete.

– De är enormt trötta på politiker som tävlat i att lägga fram detaljförslag om antal nationella prov, mer dokumentation, tidigare betyg och så vidare, säger hon.

Stora klyftor

Men den politiska striden om skolan kommer inte att vara helt över. Enligt Fridolin handlar den stora utmaningen nu om att se till att minska skillnader mellan skolor och att se till att elevers uppväxtvillkor har mindre betydelse för skolresultaten. Han anklagar Björklunds regering för att ha gjort nedskärningar i skolan.

Fridolin pekar på att statsbidragen till skolan nu är betydligt mer inriktade på det mest utsatta skolorna och att regeringen satsat pengar på fler anställda i skolan. Det ska ge lärarna mer tid för undervisningen. Regeringen ska också införa en läsa-skriva-räkna-garanti som ger läraren mandat att sätta in resurser för de svagaste eleverna.

Björklund vill också göra mer för att minska klyftorna. Han vill återförstatliga skolan, utöka skolplikten för nyanlända elever och införa mer katederundervisning och minska tiden för egna studier.

– Vi vet vilket receptet är så det är bara att sätta in det, säger han.

TT