Stor skillnad mellan län i parterapi

INRIKES

Hälsa. Allt fler söker kommunal familjerådgivning för att få hjälp med sina relationer. Sedan 2004 har antalet ökat med 19 procent. Men det är stor skillnad mellan länen.

Hallandsborna är de som allra flitigast söker sig till kommunernas familjerådgivning, där var det 17 personer per 1 000 invånare som förra året sökte hjälp, enligt Socialstyrelsen. I Kronoberg, som hittas i botten av listan, var det bara 3 personer per 1 000 invånare.

– Det man kan säga är att Kronoberg i alla fall inte ligger i topp i skilsmässostatistiken, hade vi gjort det också så hade det varit ett problem. Kanske tycker våra invånare att de kan sköta problemen själva eller så har inte vi satsat tillräkligt med resurser på rådgivningen, säger Lena Blomquist från barn och familjeavdelningen på Växjö kommun.

Snabb hjälp

I halländska Halmstad är inställningen annorlunda. Där har antal personer som sökt sig till familjerådgivningen ökat med cirka 100 procent de senaste tio åren, enligt Christina Bäckblom Fahlén enhetschef på kommunens familjerådgivning. Men hon tror inte att halmstadborna är olyckligare än andra.

– Vi har satsat på familjerådgivningen, här får man hjälp och får man snabb hjälp så sprider sig ett gott rykte, säger hon.

Mer accepterat

Christina Bäckblom Fahlén tror att det blivit mer accepterat att söka rådgivning gentemot hur det såg ut för tio år sedan.

– Det har blivit allt vanligare att komma tidigare in i relationen. Förr kom par oftast till oss när de stod inför en separation, nu är det oftare under graviditeten eller efter första barnet, säger hon.

Närmare 36 000 ärenden pågick i landet i fjol, en ökning med 1,7 procent jämfört med året innan. I princip samtliga fall, 96 procent, handlar om parrelationer, men familjerådgivning förekommer även mellan syskon och föräldrar. Vanligast är familjerådgivning i åldrarna 30-49 och oftast har relationen varat mellan 5 och 9 år.

I de flesta fall, 47 procent, handlar rådgivningen om att reparera förhållandet. Betydligt färre samtal, 13 procent, rör separationsarbete.

TT