Eleverna gav Sverige ett Pisalyft

INRIKES

Utbildning. På en vecka har Sverige fått dubbla kvitton på att det vänt i skolan. Det senaste beskedet, från Pisamätningen, innebär också att Sverige åter ligger hyfsat till internationellt.

Samtidigt visar Pisa att svensk skola blivit sämre på att ge alla elever, oavsett bakgrund, samma förutsättningar att lyckas.

Först visade Timssresultaten ett positivt trendbrott. Men Pisa ses som den viktigaste mätningen och därför kommer tisdagens besked om ett svenskt Pisalyft att ge mest eko.

– Det här känns som den vitamininjektion svensk skola behöver, säger Skolverkets Eva Lundgren, ansvarig för Pisa i Sverige.

Pisa 2015 visar att svenska 15-åringar förbättrat resultaten i alla tre områden: naturvetenskap, matematik och läsförståelse. Det innebär att Sverige är tillbaka på 2009 års nivå, efter raset 2012, men långt ifrån glansdagarna i början av 2000-talet. Globalt ligger Sverige nu på eller över OECD-snittet.

Tack, 99:or

Det är kullen född 1999 som kan ta åt sig äran, för det var den som genomförde testet.

– Det är eleverna som lyft resultaten och bakom dem står lärarna som undervisat dem. Ni ska vara mycket stolta över er insats, sa Skolverkets vikarierande generaldirektör Mikael Halápi på en presskonferens.

Frågan är vad som gav den här kullen förutsättningar att lyckas. Vad har hänt i skolan?

– Det är jättesvårt att vetenskapligt slå fast. Men efter Pisa 2012 blev det stor debatt om skolan och jag tror att den ökat medvetenheten i hela samhället om att skolan är viktig. Det är möjligt att vi ser lite spår av detta i undersökningen, säger Eva Lundgren.

Mer taggade?

Det kan också vara så att eleverna känner sig mer taggade att visa vad de kan i Pisatesten och under vanliga skoldagar. I Pisa 2015 är det en ökad andel elever som tycker att det lönar sig på sikt att anstränga sig på NO-lektionerna.

Ytterligare en förklaring kan vara att Pisa numera görs digitalt.

– Forskning visar att pojkar presterar bättre på digitala prov och Pisa-resultatet visar nu att skillnaden mellan pojkar och flickor minskar i läsförståelsen, säger Magnus Oskarsson, operativ projektledare för Pisa 2015.

Sämre likvärdighet

Men det finns också oroande tecken. På basis av resultaten i naturvetenskap visar det sig att elevernas sociala bakgrund fått en större betydelse för hur väl de presterar. OECD mäter likvärdigheten med sju faktorer, och jämfört med Pisa 2006 har fem försämrats och ingen har förbättrats.

– Sverige har gått från att ha ett av de mest likvärdiga skolsystemen till att vara ett genomsnittligt OECD-land, summerar Anders Auer, huvudförfattare av den svenska Pisarapporten.

Pisa visar också att resultatskillnaden mellan elever med svensk respektive utländsk bakgrund är större i Sverige än i OECD. Andelen elever med utländsk bakgrund har ökat lite sedan föregående mätning - och samtidigt har resultatet förbättrats. Faktum är att eleverna med utländsk bakgrund förbättrat sina resultat lite mer än de med svensk bakgrund.

– Förhoppningsvis ser vi början på en positiv trend, säger Anders Auer.

TT