Låg tilltro till svensk grundskola

INRIKES

Utbildning. Inte ens en fjärdedel, 23 procent, av svenskarna tror att svenska elever lär sig det de behöver i grundskolan.

65 procent tror att eleverna inte lär sig det de behöver medan 13 procent inte uppger sig ha någon uppfattning i frågan, visar en opinionsundersökning från Novus, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

Lägst tilltro till att eleverna lär sig det de behöver finns bland personer som röstar på Sverigedemokraterna.

Tilltron till lärarnas insatser är däremot hög.

– Lärarna är nästan de som man tycker har det minsta ansvaret för det här. Det är staten, följt av föräldrar, följt av kommuner, säger Lisa Pettersson, opinionsanalytiker på Novus, till Ekot.

Över 60 procent anser att lärarna sköter uppgiften att ge eleverna den kunskap som behövs.

1 039 personer svarade på webbundersökningen som utfördes av undersökningsföretaget Novus. De svarande är i åldern 18-79 år.

TT