Inrikes

Sänkt bidrag till Lundsberg

INRIKES

Stockholm. Riksinternatet Lundsbergs skola tappar 900 000 kronor i statligt bidrag för i år, sedan det visat sig att skolan lämnat felaktiga uppgifter.

Skolverket stoppade tidigare i år utbetalningarna till de tre riksinternatskolorna i Lundsberg, Gränna och Sigtuna sedan SVT:s Uppdrag granskning avslöjat att skolorna fått bidrag för utlandssvenska elever på felaktig grund.

– Om man kommer fram till att det har blivit fel får vi återbetala de eventuella skulder vi har till Skolverket och sedan får vi rekvirera de här pengarna från kommunen i stället, säger Lundsbergsskolans rektor Staffan Hörnberg.

I juni sänkte Skolverket bidraget till Grennaskolan med nästan en halv miljon kronor.

Skolverket diskuterar nu en eventuell polisanmälan mot Lundsberg om bidragsfusk.

– Vi diskuterar det internt och jag utesluter inte en polisanmälan, säger enhetschef Joakim Feldt.

Från Lundsberg har man hävdat att bidragsreglerna är otydliga, och att skolan endast följt Skolverkets egna anvisningar.

– Vi tycker ju att reglerna är tydliga och har tittat igenom våra hemsidor och all korrespondens med alla tre riksinternatskolorna. Inte någonstans har vi hittat några uppgifter om att vi givit dem felaktig information, säger Joakim Feldt.

Lundsberg mister nu alltså 900 000 kronor för 2012. Grennaskolan tappade 500 000 kronor, medan Sigtuna ännu inte redovisat sina underlag för i år. När det är gjort kommer Skolverket att undersöka uppgifterna från de tre skolorna fem år tillbaka, för att se om de har lämnat fler felaktiga uppgifter. Om så vore fallet kan alltså skolorna få återkrav på långt större belopp.

Utöver de 900 000 kronor som Lundsberg går miste om i statsbidrag i år, förlorar skolan ytterligare 200 000 kronor. Det handlar om ett par äldre fall, där elever inbringat dubbla ersättningar - både kommunala och statliga. Skolan har redan bett att få återbetala de statliga medlen och förklarar det hela som "slarv", enligt enhetschef Joakim Feldt vid Skolverket.

Skolverkets beslut att dra in statsbidrag är naturligtvis besvärande för anrika Lundsberg. Under lång tid har skolan fått negativa rubriker, inte bara om bidragen, utan även om kränkningar på skolan. Så sent som i förra veckan nådde Lundsberg förlikning med Barn- och elevombudet, vilken innebar att en elev som misshandlats av andra elever på skolan får 80 000 kronor i kompensation av skolan.

Även Grennaskolan och Sigtuna Humanistiska har kritiserats av Skolinspektionen för att elever kränks.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes