S: Sätt nya mål för budgeten

Stockholm. Socialdemokraterna vill ha två nya mål för den svenska budgetpolitiken: ett för sysselsättningen och ett för statens investeringar.

I ett förslag till partiets förtroenderåd den 3-4 december föreslår partistyrelsen att statsbudgeten ska ha ett sysselsättningsmål som bör innehålla mått på antal arbetade timmar och sysselsättningsgrad.

Partistyrelsen vill också ha ett mål för statliga investeringar.

Senast i budgetmotionen för 2013 ska partiet i detalj ha klart hur de två målen ska vara utformade.

Enligt partiets ekonomisk-politiske talesman Tommy Waidelich är det inte uteslutet att partiet också sätter upp ett mål för till vilken nivå arbetslösheten ska ned till. Den tidigare S-regeringen satte kring det senaste sekelskiftet upp målet att den öppna arbetslösheten skulle ned till 4 procent.

– Det är den typen av mål vi vill ha, men nivåerna får vi återkomma till när vi utformar målen, sade Waidelich på en pressträff i en paus i partistyrelsens möte.

Han tycker att det är fel att regeringen har släppt sitt tidigare resonemang om ett sysselsättningspolitiskt ramverk.

– Men de har gått ifrån det eftersom de inte ville binda upp politiken, sade Waidelich som alltså vill ha in ett sådant ramverk i statsbudgeten, vid sidan av det som finns för överskott i finanserna.

För att kunna bedöma tillståndet i en ekonomi behövs mer, anser partistyrelsen, än mått på att statsfinanserna är starka. Man bör också mäta värdet på reala tillgångar, det vill säga sådant som vägar, järnvägar och annat så kallat fysiskt kapital som staten äger.

"Den ekonomiska statistiken indikerar att Sverige under lång tid investerat för lite i reala, offentliga tillgångar", anser partistyrelsen, enligt pressmeddelandet.

TT