Cykel istället för bil kan rädda liv

Hälsa. Forskare vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm (Gih) har kommit fram till att en tredjedel av Stockholms bilpendlare skulle kunna ta cykeln till jobbet.

– Vi har sagt att upp till en halvtimme borde inte vara något problem att cykla. Och då kom vi fram till att 112 000 av de här 352 000 personerna har så pass korta avstånd att de skulle kunna låta bilen stå, säger Peter Schantz, forskare i rörelse, hälsa och miljö på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm till SVT nyheter.

Ett byte till två hjul skulle få rejäla effekter på mångas hälsa, och även på luften i Stockholm.

– Vi bedömer att man skulle spara ett 60-tal förtida dödsfall per år, och naturligtvis en hel del sjuklighet också som är kopplat till avgaser, säger Bertil Forsberg, professor i miljömedicin vid universitetet i Umeå, som har räknat på vad de minskade partikelutsläppen skulle betyda.

Utöver de 60-tal som uppskattas räddas av bättre luft räknar forskarna att ett 20-tal skulle räddas av den ökade motionen.

TT

Publisert: