SMHI utfärdar högsta varning för ishalka

INRIKES

Trafik. SMHI har utfärdat en klass 2-varning för plötslig ishalka i Västerbottens län och kustland i dag. För övriga Norrland är det utfärdat en klass 1-varning .

– Det är ett nederbördsområde som ska passera österut över Norrland. Det för med sig mild luft och nederbörd som kommer att falla delvis som underkylt regn, säger Therese Gadd, meteorolog på SMHI.

Halkan väntas slå till någon gång mitt på dagen och fortsätta under eftermiddagen och kvällen.

Klass 2-varningen är den allvarligaste varningsklassen för plötslig ishalka. Den utfärdas när det väntas 3 millimeter eller mer av underkylt regn inom 6 timmar. Det ger svår halka som dessutom är svår att åtgärda.

TT