DO stämmer Folktandvården

INRIKES

Arbetsmiljö. Den kvinnliga tandläkaren bar under nästan sex år lösa engångsärmar, eftersom hon som muslim ville undvika att visa sina underarmar. Men i februari beslöt Folktandvården att förbjuda engångsärmar.

Nu stämmer diskrimineringsombudsmannen (DO) Folktandvården, rapporterar SVT Nyheter Stockholm.

Fallet på Folktandvården i Järfälla är ett av flera fall där det uppstått tvist om tandläkare som vill skyla underarmarna av religiösa skäl. Folktandvården anser nu att Socialstyrelsens nya föreskrifter om arbetskläder förbjuder ärmskydden. DO menar att Folktandvården har tolkat reglerna fel.

DO anser att tandläkaren i Järfälla bör få 100 000 kronor i ersättning.

Nyligen fick en kvinnlig tandläkarestudent rätt att täcka sin a armar efter en dom i Stockholms tingsrätt, som slog fast att det var diskriminerande att förbjuda löstagbara engångsärmar inom vården.

TT