Fler självmordsförsök bland autistiska

INRIKES

Vård. Det är fem gånger så hög risk att en person med autismdiagnos försöker ta sitt liv jämfört med resten av befolkningen, visar en ny studie.

Resultaten i studien, som ännu inte är publicerad, visar att runt var tionde person med autismdiagnos som saknar intellektuell funktionsnedsättning har försökt begå självmord, skriver Dagens Medicin.

Tatja Hirvikoski, docent och specialist i neuropsykologi vid Karolinska institutet och FoU-chef vid Habilitering och hjälpmedel vid Stockholms läns landsting, ligger bakom studien tillsammans med sina kollegor. Hon anser att verksamheter som har kontakt med autistiska personer behöver arbeta med problematiken.

– Det behövs konkreta handlingsplaner och manualer både inom vården, socialtjänsten och andra verksamheter, säger hon.

Tatja Hirvikoski är även ett av namnen bakom en annan studie, som förra året visade att risken för att genomföra självmord bland personer med autismdiagnos var tio gånger så hög som bland resten av befolkningen.

– Det är tufft att leva med autism, vi har ett samhälle som inte är särskilt inkluderande för människor som har ett annorlunda fungerande. Det är lätt att hamna utanför både i sociala sammanhang, i skolan och i arbetslivet. Vi vet att för de som till exempel inte tar sig in på arbetsmarknaden ökar risken att må dåligt.

TT