Stora likheter men också skillnader

INRIKES

Politik. Allianspartierna är inte överens om att lägga en gemensam Alliansbudget i höst. Det beror dock inte på att partiernas förslag skiljer sig åt på något fundamentalt sätt.

Alla partier prioriterar att bryta utanförskapet och att öka tryggheten.

Det är de politiska konsekvenserna av att lägga en gemensam Alliansbudget som splittrar de borgerliga partierna. Centern och Liberalerna vill inte hamna i det beroende av Sverigedemokraterna en sådan situation skulle skapa. Moderaterna och Kristdemokraterna säger att de inte heller vill det, men föreslår ändå en gemensam budget.

Det är mycket som förenar partiernas budgetar. Några saker står ändå ut om man jämför förslagen för nästa år. Moderaterna vill sänka inkomstskatten med 22 miljarder kronor och Liberalerna vill satsa 10 miljarder kronor på skolan och 4 miljarder på försvaret redan nästa år, dubbelt så mycket som Moderaterna. Centern och Kristdemokraterna anger inget belopp för försvaret i sina vårmotioner.

Lägre löner

KD vill ta bort hela skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare, vilket kostar hela 13 miljarder. Både KD och Centern ger mer pengar till vården medan M och L inte nämner några särskilda satsningar.

Vad som förenar partierna är prioriteringen på att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden för nyanlända. De har olika namn på förslagen och litet olika konstruktioner men alla går ut på samma sak: lägre löner ska sänka trösklarna.

Fler poliser

Alla vill också skärpa arbetslinjen i bidragssystemen, vilket på olika sätt innebär skärpta villkor för försörjningsstöd och lägre nivåer i bland annat a-kassan och en bortre parentes i sjukförsäkringen. Moderaterna går längst med ett förslag om ett tak. Den sammanlagda ersättningen från olika bidrag får inte överstiga 75 procent av lägsta lön.

Förenar alla gör också satsningarna på polisen, där KD vinner budgivningen med 30 000 poliser till 2025. Alla vill också faktiskt höja vissa skatter. KD vill införa en bankskatt och höja momsen generellt med en procentenhet, M vill också höja momsen, men bara på den lägre momssatsen medan L och C vill höja miljöskatterna.

Alla fyra partier säger också nej till regeringens planerade skattehöjningar men det är högst oklart fortfarande om de kan enas om hur det ska gå till.

TT