Mer kontroll över barnahusen behövs

Stockholm. Hur barn som utsatts för brott får stöd beror väldigt mycket på var i landet de bor.

Nu efterlyser Rädda barnen en samordning av de så kallade barnahusen och att det inrättas ett nationellt kunskapscentrum.

De första barnahusen inrättades i Sverige 2006. Tanken är att barn som misstänks vara utsatta för brott ska kunna få hjälp och stöd på ett ställe i stället för att slussas runt mellan olika myndigheter.

I dag har mer än 160 kommuner barnahus. Rädda barnen har tillsamman med Linköpings universitet undersökt hur de fungerar.

Granskningen visar att det skiljer mycket i landet. Hittills är det bara barnahusen i Linköping, Lund och Uppsala som uppfyller de nödvändiga delarna för att kallas barnahus.

– De som har svårast att uppfylla kraven är de där hälso- och sjukvården inte alltid är med. Då blir det bara en halv verksamhet, säger Åsa Landberg, psykolog vid Rädda barnen och en av författarna till rapporten.

Rädda barnen efterlyser nu en nationell samordning för att få en jämn kvalitet i landet.

– Att kriterierna följs upp så att de blir vedertagna, säger Agneta Åhlund, chef för Rädda barnens Sverigeprogram.

Hon vill även att det ska inrättas ett nationellt kunskapscentrum som samlar upp och sprider kunskap kring våldsutsatta barn.

TT