KD vill helt slopa skattegapet

INRIKES

Politik. Kristdemokraterna vill helt slopa skattegapet mellan pensionärer och löntagare. Det kostar cirka 14 miljarder kronor, något KD vill finansiera genom att höja samtliga momssatser.

Skattesänkningen för pensionärerna skulle innebära att en person med en pension på 18 000 kronor skulle få 463 kronor lägre skatt i månaden.

– Skillnaden i skatt uppfattas som orättvis och minskar legitimiteten för skattesystemet och bidrar till skillnaderna mellan olika grupper i samhället, säger KD-ledaren Ebba Busch Thor.

Det var Alliansregeringen som skapade gapet med sina jobbskatteavdrag.

– Det var rätt att införa jobbskatteavdragen då, men man kan ångra att vi inte slöt gapet snabbare, säger KD:s ekonomiskpolitiske talesperson Jakob Forssmed.

Finansieringen innebär att momssatsen på 6 procent höjs till 7, den på 12 procent till 13 samt den på 25 procent till 26.

KD är medvetet om att en höjning av momsen kan få negativa följder på ekonomin. Delvis kan det kompenseras av att pensionärer får högre disponibel inkomst. Det är också en rimlig finansiering, eftersom höginkomsttagare lägger mer pengar, både i kronor och som andel av inkomst, på konsumtion. Undantaget är livsmedel, där låginkomsttagare använder en större andel (13 procent) av inkomsten än höginkomsttagare (11 procent).

TT

ARTIKELN HANDLAR OM