Inrikes

Invandring påverkar skolresultat

INRIKES

Skola. Andelen elever som saknar behörighet till gymnasieskolan ökar. Det kan till största del förklaras av en ökad andel elever som invandrat efter skolstart, enligt Skolverket.

I en ny rapport har Skolverket analyserat hur invandringen har påverkat skolresultaten i två avseenden, dels när det gäller behörigheten till gymnasiet, dels när det gäller resultaten i internationella studier som Pisa.

Andelen obehöriga till gymnasiet har ökat från drygt 10 procent 2006 till drygt 14 procent 2015. Uppemot 85 procent av den försämrade gymnasiebehörigheten kan förklaras av en ökande andel elever som invandrat efter ordinarie skolstart. Den elevgruppen har haft en sämre resultatutveckling än andra elever.

Sjunkande kunskapsresultat

– Vi ser också att den genomsnittliga åldern när man invandrar som elev har ökat från sju till nio år. Har man färre år på sig att lära sig det man ska i svensk skola så blir det tuffare, säger Anna Ekström, generaldirektör på Skolverket.

I den senaste Pisa-undersökningen gavs den svenska skolan underkänt. I samtliga ämnen som mättes - matematik, läsförståelse och naturvetenskap - backade Sverige.

– Vi kan endast till en liten, men inte helt obetydlig del, förklara de sjunkande kunskapsresultaten i Pisa med en ökad andel nyinvandrade elever. Det största resultattappet kvarstår oförklarat. Vi ser att alla elevgrupper tappar, säger Anna Ekström.

Kritik mot lärarutbildningen

Tore Otterup, universitetslektor vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet, anser att ett av de stora problemen när det gäller integreringen av nyanlända finns inom lärarutbildningen.

– Jag är mycket kritisk till att lärarutbildningen inte rustar lärarstudenterna att möta den här elevkategorin, säger han.

I januari i år infördes nya riktlinjer gällande hur man inom den svenska skolan ska hantera mottagandet av nyanlända elever, vilket både Tore Otterup och andra forskare ser som något positivt.

– Jag är försiktigt optimistisk när det gäller utvecklingen framöver för de elever som kommer nu, trots alla utmaningar gällande elevernas antal och skolbakgrund, säger Nihad Bunar, professor i barn- och ungdomsvetenskap på Stockholms universitet.

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) konstaterar att den svenska skolan inte alltid lyckas ge det stöd som behövs till de elever som kommer sent till Sverige och bara får ett par år i svensk skola och vill bland annat ge de skolor med de tuffaste förutsättningarna de bästa möjligheterna.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes