Stor ökning av restaurangpriser

Ekonomi. Restaurangpriserna ökade i den högsta takten på tio år under sommaren. Ungefär tre av fem restauranger har höjt sina priser, enligt en undersökning från branschorganisationen Visita.

Enligt organisationen är den höjda arbetsgivaravgiften för unga den viktigaste orsaken till de höjda priserna.

– Vi har extremt låga marginaler i vår näring. Med arbetsgivaravgiftshöjningen har branschen i sin helhet fått ökade kostnader för våra företag på 3,5 procent, säger Visitas vd Eva Östling.

Hon befarar att de minskade marginalerna kan drabba personalen längre fram.

– Det man kan ana är att höjda priser är det första steget och att man undviker att säga upp personal. Men med högsta sannolikhet undviker man också nyanställningar.

TT