Publicerad:
Uppdaterad:

Ökat intresse för att öppna friskola

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Intresset för att starta eller utöka fristående skolor ökar kraftigt. Antalet ansökningar har aldrig varit så stort, visar Skolinspektionens sammanställning.

Skolinspektionen har fått in totalt 689 ansökningar i år, vilket kan jämföras med 506 ansökningar i fjol - en ökning med hela 36 procent.

Störst är intresset för att starta eller utöka redan befintliga gymnasieskolor: 407 ansökningar.

På gymnasieskolan gäller de allra flesta ansökningar en utökning, det vill säga en önskan om att få ge fler program på skolan. Men i alla län utom Jämtland finns också önskemål om att starta minst en ny gymnasieskola.

På grundskolesidan är det tvärtom: de flesta ansökningar gäller nyetablering.

Besked om hur många av ansökningarna som beviljas kommer före årsskiftet. Närmast ska alla berörda kommuner yttra sig, därefter fattar Skolinspektionen beslut.

Av fjolårets totalt 506 ansökningar fick 32 procent klartecken för hela sin ansökan.

I fjol märktes en tydlig nedgång i antalet ansökningar. Att intresset för att starta friskola nu ökar så kraftigt igen förvånar Skolinspektionen. Det är inte så att barn och ungdomar i skolåldern blivit fler, tvärtom. På gymnasiesidan minskar elevkullarna drastiskt, och därmed har konkurrensen om eleverna blivit stenhård på många orter.

– Ökningen kan eventuellt bero på att man garderat sig inför GY 2011, men det är för tidigt att svara på. Och den förklaringen gäller ju inte för grundskolan, säger Anna Sundberg, chef för tillståndsprövningen.

Hon syftar på att en ny gymnasieskola är tänkt att träda i kraft nästa år, och alla nu gällande friskoletillstånd ska då överföras till det nya systemet. De fristående huvudmännen kan ha garderat sig för ett eventuellt avslag på någon eller några av sina utbildningar genom att söka tillstånd för något näraliggande program.

TT

Publicerad:
Publicerad: