Inrikes

Kritik för inlåsning av dementa

INRIKES

Nybro. Ett demensboende i Nybro kommun får återigen allvarlig kritik då det upptäckts att de dementa i princip lämnas inlåsta nattetid. Samma boende fick kritik 2005 - även då för att dementa var inlåsta medan personal var upptagen på annat håll, rapporterar SVT Smålandsnytt.

Enligt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnas enheter obemannade upp till två timmar, något som enligt IVO är att betrakta som inlåsning eftersom de boende inte kan komma ut tillräckligt snabbt. Boendet ska enligt IVO i allt för hög utsträckning ha låtit tekniska lösningar ersätta personalen.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes