Hudförändringar bör fotograferas

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Varje år upptäcks hudtumörer hos uppemot 50 000 personer. Ett sätt att få snabbare diagnos och omhändertagande är att låta allmänläkare fotografera misstänkta hudförändringar hos patienterna och bifoga fotot med remissen till specialistvården. Det är en av slutsatserna i en rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) där man gått igenom vilka metoder som kan leda till snabbare upptäckt av cancer.

En annan slutsats är att information i kampanjform till befolkningen ökar medvetenheten om tidiga cancersymptom - men att effekten avtar efter två år.

TT

Publicerad: