Regeringen och S överens om FRA

Stockholm. Regeringen och Socialdemokraterna har kommit överens om FRA:s omstridda signalspaning. En parlamentarisk integritetskommission ska tillsättas.

Piratpartiet protesterar mot vad de kallar är "massavlyssning" av folket.

Syftet är att utreda möjligheten att stärka den personliga integriteten.

– Jag är väldigt glad över att vi nått den här överenskommelsen. Det har varit viktigt för regeringen med en bred överenskommelse över blockgränsen för att förbättra Sveriges möjligheter att bekämpa terrorism, sade justitieminister Beatrice Ask vid en pressträff.

Socialdemokraternas rättspolitiske talesman Morgan Johansson var också nöjd.

– Det är bra att vi kunnat göra den här överenskommelsen. Det rör ytterst rikets säkerhet och då är det viktigt med en blocköverskridande överenskommelse. Det är viktigt att Sverigedemokraterna inte kan bli vågmästare i frågor om rikets säkerhet, sade han.

Häromdagen föreslog regeringen att Säpo och Rikskriminalpolisen ska få tillgång till signalspaningen. Säpos möjlighet att ta del av uppgifterna ströps för ett par år sedan när riksdagen skulle anta den omstridda signalspaningslagen.

Den parlamentariska integritetskommission som nu ska tillsättas ska ha ett tydligt individperspektiv och beakta olika former av integritetsaspekter inom bland annat sociala medier, privata företag och förvaltningsmyndigheter.

Kommissionens uppdrag ska löpa under en längre tid med möjlighet att avge delbetänkanden. Kommissionen ska också utreda behovet av att tillsätta ett integritetsskyddsråd.

Tillsättandet av integritetsskyddskommittén var ett villkor från Socialdemokraterna för att gå med på att Säpo och Rikskriminalpolisen får tillgång till signalspaning.

– Vi behöver ta ett nytt, helhetsgrepp på integritetsfrågan. Den rör inte bara förhållande mellan individ och stat utan också i ökande utsträckning mellan individen och privata aktörer, sade Morgan Johansson.

Han nämnde IT-företag och försäkringsbolag, vars verksamhet kan hota den personliga integriteten.

Exakt vilket det logiska sambandet är mellan de integritetsfrågorna och att Säpo nu får tillgång till signalspaning förblev oklart på pressträffen.

– Det är politik, sade Beatrice Ask.

– Den logiska kopplingen är att det rör integritetsfrågorna, sade Morgan Johansson.

Piratpartiets ordförande Anna Troberg protesterar mot överenskommelsen om signalspaning.

"Det här är exakt det politikerna 2008 lovade aldrig skulle få hända. Vi påpekade redan då att det fanns en uppenbar risk för ändamålsglidning och nu har vi tyvärr fått helt rätt i den farhågan. Vi hann inte ens fram till den så kallade kontrollstationen innan dammluckorna öppnades för en massavlyssning av hela svenska folket", skriver hon i ett pressmeddelande.

"Polisens uppgift är att försvara demokratin och det öppna samhället. Om man försöker göra det genom att avlyssna allas kommunikation, så har man de facto just avvecklat det man säger sig vilja försvara. Det är en riktigt hård julklapp som regeringen och Socialdemokraterna i dag givit det svenska folket", skriver hon.

TT

Publisert: