Frias från våldtäkt i sömnen

INRIKES

Brott. Mannen hade samlag med kvinnan mot hennes vilja. Men Göta hovrätt friar honom från anklagelser om våldtäkt eftersom han kan ha utfört gärningen i sömnen.

Vice chefsåklagare Lars-Göran Wennerholm har ännu inte beslutat om han vill få upp rättsfallet till Högsta domstolen (HD).

– Men jag tycker väl rent konkret att det vore intressant att få det här prövat, säger Wennerholm till TT.

Hovrätten går på samma linje som tingsrätten, som friade mannen i februari, skriver Nya Lidköpings-Tidningen. Hovrätten baserar domen på att mannen visat ett "sömngångarbeteende" i vuxen ålder och att en sömnforskare hävdat att personer kan genomföra samlag i sömnen. Det går därmed inte att slå fast att mannen agerat uppsåtligt och medvetet.

Wennerholm vet ännu inte om han ska vända sig till riksåklagaren (RÅ), för att eventuellt få upp rättsfallet i HD. Åklagaren säger sig förstå att hovrätten haft svåra bedömningar, men tycker att mycket i mannens agerande kring händelsen gjorde att rätten kunde ha valt en annan linje.

– Jag trodde nog ändå på fällande dom.

Flera liknande fall har tidigare också lett till friande domar. En kartläggning från Åklagarmyndigheten om kunskapsläget kring somnambulism, alltså företeelser när människor går i eller gör saker i sömnen, väntas bli klar senare i år.

TT