Sajt ska underlätta skolval

Utbildning. Skolvalet kan kännas som att ge sig ut i en djungel. Men på en ny sajt, valjaskola.se, hittar alla rådvilla elever och föräldrar den viktigaste informationen samlad.

Det är inte så att det saknas information. Men den är svåröverskådlig, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

– För de allra flesta är det ett ganska stort steg att ta sig in i de offentliga databaserna och hitta statistik. Vi vet också att alldeles för många skolor får lägga alldeles för mycket resurser på reklam och pr. Men det ska inte vara bäst reklamkampanj som avgör vilken skola en elev väljer, utan det ska vara lätt att kunna jämföra de faktorer som man själv tycker är viktiga, säger han.

Regeringen har nyligen beslutat om förordningen för systemet, men det praktiska arbetet är redan igång. Det är Skolverket som sedan ett par år bygger upp sidan med bland annat lärartäthet, lärarbehörighet och elevernas betyg.

Senast vid årsskiftet ska den kompletteras med uppgifter om särskolor och frivilliga uppgifter från skolorna om exempelvis idrottshallar och hur man arbetar med särskilt stöd. På sikt kommer också ekonomisk information om skolorna att presenteras.

TT