Bättre finansiering av bostäder föreslås

INRIKES

Ekonomi. Vässa och bredda kreditgarantierna för lån till bostadsbyggen, föreslår en statlig utredning.

Kreditgarantier bör ges även för lån till renovering och lån till utgifter under projekteringsstadiet. Schablonbeloppet för produktionskostnad vid nyproduktion bör höjas så att det stämmer bättre med verkligheten, anser utredningen.

Vidare bör staten erbjuda kompletterande topplån där det inte går att få tillräcklig finansiering på den ordinarie kreditmarknaden.

"Genom de föreslagna förändringarna kan kreditgarantierna förväntas bli mer attraktiva och i högre utsträckning kunna underlätta finansieringen av ny- och ombyggnad av bostäder", skriver utredningen i sitt betänkande.

TT