Utbildningar ska hindra skoterutlösta laviner

INRIKES

Natur. Starkare och mer potenta maskiner, mer körning i lavinfarlig terräng - och låg kunskapsnivå.

Nu ska utbildningar förhindra att det inträffar fler svåra lavinolyckor som utlösts av snöskotrar i landet.

– Vi vet att risken är stor för svåra olyckor eftersom det sker väldigt många tillbud när fler rör sig i sådan terräng där det kan utlösas laviner, säger Per-Olov Wikberg, samordnare på Nationella snöskoterrådet, till TT.

I mars omkom en skoterförare i en lavin i Hemavan, och i Norges brantare terräng har ett större antal dödsolyckor inträffat.

Täcker mer farlig terräng

En enkätundersökning som genomfördes bland snöskoterförare i våras visar att ungefär hälften av 1 657 svarande säger att de är friåkare, att de främst kör utanför skoterlederna. Av den halvan svarar i sin tur hälften att de en eller flera gånger har kört i terräng som kan vara lavinfarlig. Det har också en fjärdedel av de övriga gjort.

Wikberg pekar på att friåkandet på skoter har ökat kraftigt. Jämfört med skidåkare kan skoterförare också täcka enormt mycket mer lavinfarlig terräng under en dag. Dessutom, påpekar Wikberg, har maskinerna blivit lättare, starkare och tar sig fram i betydligt mer oländig och ofta lavinfarlig terräng i dag - samtidigt som de är tyngre än en skidåkare och därför påverkar svaga lager i snön mer.

"För att nå ut"

Många av förarna kommer också in i åkningen från motorsporten, och enkäten pekar på relativt dåliga lavinkunskaper i gruppen.

– Man har ingen lång tradition om hur man rör sig i fjällterräng om man jämför med skidåkare, säger Wikberg.

Därför hålls nu en utbildning i Saxnäs i Västerbotten mellan fredag och söndag. Tolv utvalda snöskoterförare ska certifieras i lavinkunskap och själva få rätt att anordna kurser och utbilda andra i ämnet.

– Det behöver man för att nå ut till de som åker snöskoter. Det här är ett kraftfullt förebyggande arbete för att undvika framtida olyckor. Vi hoppas att det blir en snabb utveckling på det här, säger Per-Olov Wikberg.

TT