Sjukas arbetsresor minskar

Publicerad:

Sjukersättning. Sjukskrivna personer som skulle kunna jobba om de fick hjälp med resorna kan byta sjukpeng mot betald arbetsresa. Det kan gälla personer som har ledsjukdomar eller skadade knän eller ben. Men trots att denna lösning sparar pengar i sjukförsäkringen och kan påskynda rehabiliteringen minskar antalet arbetsresor. År 2013 hade knappt 3 400 personer betalda arbetsresor. Nu är antalet nere i 2 400 personer, rapporterar Ekot som tagit del av en ny rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

Inspektionen drar slutsatsen att Försäkringskassan borde ha utrett möjligheten till arbetsresor för fler. ISF pekar också på att det främst är sjukförsäkrade med höga inkomster som utnyttjar möjligheten till arbetsresor. Det kan bero på att den försäkrade måste ligga ute med pengar och begära ersättning i efterskott. ISF:s rekommendation till regeringen är att Försäkringskassan får möjlighet att upphandla taxiresor och att ge de försäkrade bättre information om arbetsresor.

TT

Publicerad: