Inrikes

Förslag: Minoritetsspråk som eget skolämne

INRIKES

Skola. Inför "nationellt minoritetsspråk" som ett eget ämne i skolan, föreslår en statlig utredning.

I Sverige finns fem nationella minoritetsspråk som har getts särskilda rättigheter, samiska, finska, meänkieli (tornedalsfinska), romani chib och jiddisch.

Det här läsåret beräknas drygt 12 000 elever ha rätt till modersmålsundervisning i något av de dessa språk, varav närmare 9 000 i finska och runt 2 500 i romani chib.

Men bara runt hälften av dessa elever har deltagit i sådan undervisning. Många kommuner erbjuder den inte alls.

– Det är ett ganska stort glapp mellan berättigade och andelen kommuner där undervisning erbjuds, säger utredaren Jarmo Lainio, professor vid Stockholms universitet.

Sverige har i flera år fått kritik från Europarådet för bristerna.

Det nya ämnet bör föras in i läroplanen, föreslår utredningen.

– Så att det faktiskt blir en del av skoldagen och inte som nu, att det i praktiken ligger utanför, säger Jarmo Lainio.

Eleverna ska erbjudas undervisning oavsett var i landet de bor. Det behövs också en garanterad undervisningstid - tre timmar i veckan. Jarmo Lainio efterlyser vidare samordnad information från skolhuvudmännen samt åtgärder som höjer modersmålslärarnas status.

– Lärarutbildningen kommer att bli en nyckelfråga som behöver utredas separat, säger Jarmo Lainio.

– Sverige ska uppfylla sina internationella förpliktelser, konstaterar utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

– Vi har ett hårt arbete framför oss.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes