Beslutet om Slite hamn fattat

INRIKES

Politik. Tekniska nämnden på Gotland har nu fattat det formella beslutet att säga nej till att hyra ut Slite hamn till Nord Stream.

– Vi har beslutat att inte upplåta Slite hamn och detta efter uppgifterna som kom fram efter mötet med utrikesministern och försvarsministern häromdagen om säkerhetsläget, säger nämndens ordförande Tommy Gardell till TT.

Han beklagar att nämnden var tvungen att säga nej.

– Ja, det känns litet tungt. Det hade betytt mycket för Slite och för regionen. Det är verkligen synd att vi inte klarade hem det här. Förra gången gick det bra, men läget är ju ett annat i dag, säger Gardell.

Den politiska majoriteten på Gotland var fram till helt nyligen beredd att hyra ut Slita hamn till Nord Stream, som vill använda hamnen för lagring av rören till den nya gasledningen från Ryssland till Tyskland. Men efter ett möte med utrikesministern och försvarsministern i tisdags där den politiska ledningen på Gotland och i Karlshamn informerades om de försvars- och säkerhetspolitiska bedömningarna, beslutade regionstyrelsen på Gotland att säga nej och kommunledningen i Karlshamn att frysa beslutet.

TT