Rekordmycket granbarkborre i norr

INRIKES

Natur. Faran för angrepp av granbarkborre är stor i mellersta Norrland. Rekordmånga svärmande granbarkborrar har fångats i fällor längs med Norrlandskusten.

"Det tyder på att stammen är hög och att det är stor fara för angrepp på stående skog", säger skogskonsulent Nils Frank i ett pressmeddelande från Skogsstyrelsen.

Skogsägare uppmanas att vara vaksamma på tecken på angrepp och att avverka angripen skog så snart som möjligt.

I Götaland bedöms populationen av granbarkborre vara i balans, medan flera områden längre norrut är klassade som bekämpningsområden. Det gäller Västernorrlands län förutom Örnsköldsvik, större delen av norra Gävleborg och sex kommuner i Jämtland.

TT