Allt fler reklamerar resor

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Betydligt fler resor reklamerades under första halvåret i år: 850 jämfört med 684 första halvåret i fjol. En märkbar uppgång var det för delposten resor med reguljärflyg. Där var ökningen hela 35 procent, till 475 ärenden.

En ökad medvetenhet bland kunderna om möjligheten att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden kan delvis förklara uppgången, säger nämndens ordförande Britta Ahnmé Kågerman till TT.

TT

Publicerad: