Ingen resning i styckmordsfall

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. De två män som frikänts för styckmordet på en ung kvinna 1984 får inte tillbaka sina läkarlegitimationer.

För tredje gången avslår Högsta förvaltningsdomstolen deras ansökan om att pröva beslutet på nytt.

Männen ville att förvaltningsdomstolen skulle upphäva kammarrättens beslut från maj 1991 då männen fråntogs sina läkarlegitimationer.

De lade fram flera nya bevis i resningsansökan som lämnades in i september förra året, bland annat att fingeravtryck som inte tillhört männen hittats på plastsäckarna.

Domstolen skriver på tisdagen att huvuddelen av de åberopade omständigheterna "tidigare varit kända och föremål för prövning både av kammarrätten och av Högsta förvaltningsdomstolen" och avslår därför männens ansökan.

Obducenten och allmänläkaren åtalades 1988 för mordet på 27-åriga da Costa. De frikändes, men tingsrätten skrev i domen att de hade styckat kroppen - ett brott som då var preskriberat.

Läkarna stämde 2007 staten på 40 miljoner kronor i skadestånd för att de fått sina liv förstörda av felaktiga myndighetsbeslut. Attunda tingsrätt avslog läkarnas krav och beslutet fastställdes senare av Svea hovrätt.

Högsta förvaltningsdomstolen har två gånger tidigare avslagit läkarnas ansökan om prövningstillstånd - 1992 och 1999.

TT

Publicerad: