Inrikes

Misskött socialtjänst kan förbjudas

INRIKES

Stockholm. Socialstyrelsen ska i framtiden få sköta tillsynen av kommunernas socialtjänst. Om verksamheten missköts allvarligt ska myndigheten kunna förbjuda den, föreslår regeringen.

Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson (KD) presenterar förslaget på Dagens Nyheters debattsida.

"Alltför ofta framkommer, inte minst genom medierna, att det finns stora brister inom socialtjänsten", skriver hon.

Larsson anser att det är ett "strukturfel" att det i dag är 22 självständiga myndigheter som har "eget tillsynsmandat".

"Detta strukturfel motverkar syftet att uppnå ökad enhetlighet över landet och ökad rättssäkerhet för medborgarna", skriver hon.

Ministern anser också att det underlättar för medborgare att ha en myndighet - Socialstyrelsen - att vända sig till när de vill framföra klagomål eller anmäla brister.

"Missförhållanden inom socialtjänsten som förhindrar enskilda personer att få den insats de har rätt till kan inte accepteras", skriver hon.

Regeringen vill därför att Socialstyrelsen mot vite ska kunna utfärda förelägganden till verksamheten.

"Om missförhållandet är allvarligt och föreläggandet inte följs ska Socialstyrelsen kunna förbjuda fortsatt verksamhet", skriver Maria Larsson i DN.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes