Inrikes

Sena utbetalningar efter intygskrav

INRIKES

Stockholm. Regeringens nya krav på intyg vid vård av barn leder till försenade utbetalningar.

Orsak: Hälften av alla ansökningar är felaktiga och leder till längre handläggning på Försäkringskassan.

Sedan kravet på intyg från förskola och skola infördes 1 juli förra året har antalet ansökningar om tillfällig föräldrapenning som måste kompletteras ökat kraftigt.

Den sista januari i år hade Försäkringskassan 215 000 pågående ärenden om tillfällig föräldrapenning. I 112 600 av ärendena tvingas Försäkringskassan begära in kompletteringar. Det vanligaste är att intyget från förskola och skola saknas, 72 600 ärenden. Men i 40 000 av ärendena hade Försäkringskassan bara fått in intyget, men ingen begäran om ersättning.

– Det är väldigt mycket. I bara hälften av ärendena finns de handlingar som behövs. Sedan är det inte säkert att de handlingar som är inskickade är rätt ifyllda, säger Henrik Määkinen som är controller på Försäkringskassan.

Det vanligaste felet är att blanketten saknar underskrift, uppgift om vilken förskola eller skola det gäller eller att fel datum är ifyllt.

– Det betyder att vi måste begära in kompletteringar. Allt detta sammantaget gör att våra redovisningar för handläggningstider blir lite missvisande eftersom vi mäter den från den dagen begäran kom in.

Februari är högsäsong för vård av sjuka barn och Försäkringskassan räknar med uppemot 300 000 ansökningar, mot årssnittet 200 000. Det betyder mer än 150 000 blanketter som måste kompletteras.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes