Mindre gift i våra kroppar

INRIKES

Lund. Halterna av hormonstörande miljögifter i våra kroppar sjunker, visar ny forskning.

– Regleringar har effekt, säger Britta Hedlund på Naturvårdsverket till Sydsvenskan.

Gifterna förbjöds för decennier sedan men finns fortfarande omkring oss. Sedan millennieskiftet har dock halterna av PCB och DDT mer än halverats sedan hos unga män.

Forskarna betonar samtidigt att det finns liten kännedom om hälsoeffekterna av de ämnen som ersatt de gamla gifterna.

TT