Få utförsäkrade jobbar

INRIKES

Stockholm. En av tio arbetar ett halvår efter att de utförsäkrats, visar en granskning som Arbetsförmedlingen gjort för Ekots räkning.

De flesta som arbetar har någon form av stöd, vanligtvis lönebidrag, och bara två procent av de totalt 55 000 tidigare långtidssjukskrivna har helt lämnat Arbetsförmedlingen för en anställning utan stöd.

De närmare 50 000 som inte arbetar väntar på, eller har fått tillbaka, sjukersättning eller sjukpenning, är inne i något program på arbetsförmedlingen eller är öppet arbetslösa, enligt Ekot.

TT