Språk

Tårtgate nytt ord i svenskan 2012

INRIKES

Stockholm. Tårtgate, nomofob och spårtjuv är bara några exempel på nya ord som det svenska språket har berikats med under 2012. I Språkrådets lista ligger tonvikten på nya IT-ord.

Svenska språket har fått påfyllning av ogooglebar, henifiera, över- och underklassafari, skriver Metro.

Språkrådets lista över nya ord för 2012 innehåller en brokig blandning med bidrag från olika delar av samhället.

Att byta ut hon och han mot hen har gett upphov till verbet henifiera och ogooglebart betecknar sådant det inte går att få svar på vid sökning på nätet. Över- och underklassafari är utflykt till områden med olika socioekonomiska klasser.

Språkrådet är en avdelning inom myndigheten Institutet för språk och folkminnen. I årets lista läggs tonvikten på nya ord av IT-karaktär eller som skapats av aktuella händelser i Europa. Några, som klämspärr, ryggplankning och spårtjuv, syftar på Stockholms tunnelbana medan det sannolikt finns memiler landet runt - medelålders män i cykeldräkt av lycra som cyklar hänsynslöst och aggressivt.

Har en memil små hörlurar i öronen och rör på läpparna är han månne också är en nomofob, en som fasar för att inte ständigt vara tillgänglig på mobilen. Ordet är bildat från engelskans nomophobia, en förkortning av no mobile phone phobia.

"Vi vill visa på att språket och ordförrådet är resultatet av en ständigt pågående demokratisk process där vi alla deltar", skriver Per-Anders Jande, ansvarig för nyordslistan, i ett pressmeddelande.

Han påpekar att nyord ofta bildas i anslutning till aktuella händelser eller fenomen. Krisen i europeisk ekonomi gav upphov till orden eurobävning och grexit, grekiskt utträde (exit) ur EMU-samarbetet. Analogt med 1970-talets Watergate bildades under året tårtgate, efter kulturminister Lena Adelsohn Liljeroths famösa tårtskärning i april, och Tintingate sedan Tintinböcker gallrats ut från Kulturhuset i Stockholm.

Språkrådet noterar även att vi nu lever så mycket i den digitala världen att vi måste ha uttryck som fysisk butik, fysisk resa och fysisk skiva för att särskilja de båda verkligheterna.

Några andra ord:

Kopimism - nätpiraternas egen religion, av engelskans copy me.

Kramtjuv - ficktjuv som låtsas krama offret för att komma åt fickorna.

Pekskärmsvantar - fingervantar man slipper dra av sig när man använder telefonens pekskärm.

Queerpolska - pardans utan könsroller.

Räckviddsångest - fruktan hos elbilsförare att bilen stannar innan man är framme.

Köttrymden - den fysiska verkligheten, motpart till cyberrymden.

Drinkorexi - självsvält under dagen för att kunna dricka kaloririk alkohol på kvällen.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes

/

Språk

LÄS VIDARE

Nyordslistan 2018 – Ord för nytt debattklimat

ÄMNEN I ARTIKELN

Språk

Språkrådet

Institutet för språk och folkminnen