Livsvillkor avgör kroppslängd

Stockholm. Hur bra vi lever avgör i hög grad hur långa vi blir.

Tydligast var detta under 1800-talet, men fenomenet kvarstår än i dag, enligt en avhandling.

Uppgifter om kroppslängden hos cirka 6 000 svenska män som föddes mellan 1797 och 1950 och sedan mönstrade mellan 1818 och 1968 har sammanställts av ekonomen Stefan Öberg på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Uppgifterna har sedan kopplats till demografiska data som visar männens livsvillkor, vad föräldrarna hade för sysselsättning, om de ägde jord eller inte, eller hade hög eller låg status i samhället.

Resultatet är tydligt. Även om generna avgör mycket av skillnaderna i längd har livsvillkoren stor betydelse.

De är den viktigaste orsaken till att människor i dag är olika långa i olika delar av världen, och att män i början av 1800-talet i Sverige var minst tolv centimeter kortare än i våra dagar. Även i dag kan man se skillnader mellan barn till personer med höga inkomster och barn till personer med låglöneyrken.

– Skillnaden är inte längre så stor, maximalt ett par centimeter, men den finns där. Det är för övrigt slående hur exakt kurvan över kroppslängden hela tiden följt kurvan över bruttonationalprodukten, säger Öberg.

TT

Publisert: