Inrikes

Rektorernas situation utreds

INRIKES

Stockholm. Arbetssituationen för rektorer ska analyseras, som ett led i att förbättra de svenska skolelevernas resultat. Regeringen har tillsatt en utredning som ska utmynna i förslag om hur rektorernas ansvar och befogenheter kan stärkas, och det pedagogiska ledarskapet förbättras.

Uppdraget ska redovisas i slutet av februari nästa år.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes