Rörigt kring polisens IT-verksamhet

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Statskontoret riktar skarp kritik mot hur Rikspolisstyrelsens (RPS) IT-verksamhet - med en budget på 1,3 miljarder kronor i år - har skötts.

– Problemen är allvarliga, säger Johan Sørensson, utredare på Statskontoret.

Rikspolisstyrelsen (RPS) lägger allt mer pengar på satsningar på IT-stöd. Men myndigheten har svårt att prioritera bland sina utvecklingsprojekt och det har inte funnits någon som har haft ett övergripande ansvar för hela IT-verksamheten, konstaterar Statskontoret.

Flera nya system har inte levererats i tid, vilket innebär att myndigheterna "i stor utsträckning tvingas använda otidsenliga system".

System har försenats för att dessa inte har anpassats till säkerhetskrav, som till exempel krav på loggning.

– Man har haft en stor ambition att lyfta polisens IT, men inte haft förmågan att leverera. Problemen är allvarliga, säger Johan Sørensson, chefsjurist och utredare på Statskontoret, till TT.

Han pekar på en lång rad punkter där det gått snett. Pengar har behövt flyttas mellan olika projekt, chefer utan koll på detaljer har fattat viktiga beslut och ingen har förmått att peka med hela handen och se vad som måste prioriteras.

– För RPS del har det betytt att man inte har nått de mål som satts upp. För poliserna har det betytt att man inte har fått det IT-stöd som man behöver, säger Sørensson.

Justitieminister Beatrice Ask (M) har tagit del av rapporten.

– Det första intrycket man får är att det är lite för många projekt samtidigt i förhållande till vad man mäktar med, säger Ask.

Granskningen beställdes av regeringen, efter tydliga indikationer på problem.

– Vi var ju rätt klara över att vi behövde titta på den här verksamheten. Det är viktigt att få ordning på detta, inte minst inför den nya myndigheten, säger Ask till TT.

Statskontoret konstaterar att RPS har långt kvar innan de når målen i sin egen IT-strategi.

Statskontoret "bekräftar den problembild som Rikspolisstyrelsen redan har", skriver Lars Lindahl, avdelningschef på RPS i ett pressmeddelande.

"Vi har redan fattat ett antal strategiska beslut och genomfört en rad olika åtgärder för att komma till rätta med hur vi styr och driver arbetet med IT-utveckling", skriver han.

RPS konstaterar även att budget har hållits och att det inte riktas någon kritik mot drift och underhåll.

– Vi har haft väldigt mycket krav på oss, och det kommer hela tiden nya krav. Vi har fyllt säcken med för många projekt och prioriteringarna har inte fungerat, säger Lars Lindahl till TT.

Problemen har främst funnits inom utvecklingsprojekten, som i år slukar en tredjedel av IT-budgeten. Enligt Lindahl har trycket ökat rejält - från polismyndigheterna som behöver nya system, med nya lagar som kräver förändringar och EU-krav.

RPS har nu organiserat om, och bland annat sett till att färre personer är med och tar beslut. Lindahl understryker flera gånger att de inte har överskridit budget.

– Men kostnaden har stuckit i väg i enskilda projekt, säger han.

TT har tidigare skrivit bland annat om Pust Siebel, systemet som används av polisen för att rapportera in brott. Sedan Pust infördes i våras har Rikspolisstyrelsen rättat till hundratals fel och medgett att utbildningen varit otillräcklig. Men fortfarande upplever många problem med att rapportering, som borde ta några minuter, i stället tar flera timmar.

Patrik Thunholm, polis och forskare i informationssäkerhet sammanfattade tidigare för TT:

– Det här blir ett samhällsproblem eftersom medborgarna inte får valuta för pengarna.

Pust har bland annat dömts ut helt i en konsultrapport.

Statskontoret konstaterar i dagens rapport att vissa projekt, som till exempel Pust, har "dragits med stora underskott" och upptagit en mycket stor del av IT-budgeten.

TT

Publicerad: