Lundsbergs rektor slår tillbaka

Stockholm. Lundsbergs sparkade rektor Staffan Hörnberg ger i dag hårda kängor åt Skolinspektionen, som i går beslöt att skolan ska stängas.

I ett öppet brev talar han om kollektiv bestraffning och undrar om inspektionen "lever som de lär".

Staffan Hörnberg, som i går kväll avskedades av styrelsen. riktar i ett öppet brev till skoleleverna på Facebook hård kritik mot Skolinspektionen. I brevet, som lades ut sent i natt, skriver han att han anser att fallet med två elever som bränts med strykjärn under en nollning hanterats väl av skolan.

"Att efter denna incident fatta beslut om att stänga skolan och att kollektivt bestraffa 170 elever är respektlöst".

"Jag ställer mig frågande till vilket värdegrundsperspektiv som styr SI:s eget agerande. Lever de som de lär?"

Han tillbakavisar också uppgiften om att han skulle ha godkänt en nollning som kallats "ubåten".

"Påståendet är kränkande och det rör sig om rent förtal", skriver han och understryker att alla former av invigningsriter är förbjudna på Lundsberg.

I Skolinspektionens åttasidiga beslut framgår mer i detalj vad som ska ha hänt under den omtalade nollningen. Uppgifterna är baserade på myndighetens intervjuer med internatchefer och elever.

Sex till nio äldre elever kom in i ett rum där två yngre befann sig. De äldre släckte lampan, uppmanade de yngre att lägga sig på golvet och band för ögonen på den ene. Ett strykjärn hettades upp och hölls mot ryggen på det ena offret tills han skrek till. Då den andra eleven skulle straffas räckte sladden inte till. Men det fortfarande varma järnet hölls mot hans rygg tills även han skrek.

De yngre var inställda på att de skulle utsättas för "ubåten", vilket innebär att man får lägga sig på rygg med ett rör i munnen och uppmanas "stänga alla luckor". Sedan hälls vatten i röret. "Ubåten" ska enligt eleverna vara godkänd av skolan.

En av de yngre eleverna berättar för Skolinspektionens personal att nollning är vanligt och att det också kallas för existensbevisande.

På sin nätsida svarar inspektionen på frågan varför det inte räckte med att bara skicka hem de misshandlande tonåringarna:

"En skola som har omfattande problem med mobbning och kränkningar måste vidta en mängd åtgärder för att komma till rätta med problemen. När det gäller Lundsberg finns en lång historia med vad Skolinspektionen uppfattar vara systematiska kränkningar. Därför räcker det inte med att avskilja några elever från skolan."

Skolinspektionen beklagar att enskilda föräldrar känner sig kränkta och illa behandlade, bland annat på grund av att beslutet meddelades vid en presskonferens. Det enda skolans styrelse fick veta innan var att det skulle fattas "ett allvarligt beslut".

En förälder till en elev på skolan har JO-anmält Skolinspektionen.

– Alla barn på skolan får sin trygghet raserad på det mest obarmhärtiga sätt, säger anmälaren Honorine Ekman till expressen.se.

"Detta är ett rättsosäkert beslut som inte hör hemma i en rättsstat som Sverige, ett beslut som per definition kan klassas som ett rättsövergrepp," skriver hon i anmälan.

I går kväll beslutade styrelsen att avskeda skolans rektor samt ställa sina platser till förfogande.

Riksinternatet Grennaskolan har öppnat för att ta emot elever från Lundsbergs. Skolan har mellan 60-70 lediga rum och på förmiddagen hade man fått ett 20-tal intresseanmälningar.

– Sedan måste det givetvis stämma med studieplaner, klasstorlek och annat. Vi prioriterar ansökningar från utlandssvenska elever i första hand eftersom det är det som är riksinternatens uppgift, säger skolchef Mats Almlöw till TT.

TT